Zo štvrtého hodnotenia kódexu správania EÚ vyplýva, že táto iniciatíva Komisie je úspešná. Dnes  IT spoločnosti  posúdia  89 % označeného obsahu do 24 hodín a 72 % obsahu považovaného za nenávistný prejav, sa odstráni. To je významný pokrok v porovnaní s rokom 2016, keď sa kódex prijal – vtedy bolo posúdených 40 % označeného obsahu a k odstráneniu došlo v prípade 28 % označeného obsahu.Dnešná hodnotiaca správa potvrdzuje, že spoločnosti z oblasti informačných technológií rýchlo reagujú na obsah s rasistickými a xenofóbnymi nenávistnými prejavmi, ktorý im bol oznámený. Je však nutné, aby dosiahli zlepšenie, pokiaľ ide o spätnú väzbu, ktorú poskytujú používateľom nahlasujúcim obsah, ako aj vyššiu transparentnosť, pokiaľ ide o oznámenia a odstraňovanie. Spoločnosti odstraňujú nezákonný obsah čoraz rýchlejšie, čo však nevedie k nadmernému odstraňovaniu: podiel odstráneného obsahu naznačuje, že spoločnosti naďalej dodržiavajú slobodu prejavu. Okrem toho sa vďaka kódexu vytvorili partnerstvá medzi organizáciami občianskej spoločnosti, vnútroštátnymi orgánmi a platformami z oblasti informačných technológií zamerané na zvyšovanie informovanosti a vzdelávacie činnosti. V roku 2018 sa ku tomuto kódexu rozhodli pripojiť štyri nové spoločnosti: Google+, Instagram, Snapchat a Dailymotion. Svoju účasť na kódexe oznámila dnes aj francúzska herná platforma Webedia.