Európska komisia dnes spustila verejnú konzultáciu zameranú na falošné správy a online dezinformácie a plánuje založiť aj expertnú skupinu na vysokej úrovni . Výsledky týchto krokov prispejú ku vzniku celoeurópskej stratégie boja proti šíreniu falošných správ, ktorá má byť predložená na jar 2018.

Verejná konzultácia
Svoje názory môžu až do polovice februára vyjadriť občania, platformy sociálnych médií, spravodajské organizácie, výskumní pracovníci či verejné orgány.