Európsky parlament požiadal komisárov, aby našli spôsob ako ochrániť európsky trh pred lacným čínskym dovozom. Členské štáty sú rozdelené, Slovensko sa nevyjadruje.
Keď Čína vstúpila do Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ostatné krajiny dostali možnosť považovať ju za „netrhovú ekonomiku“ 15 rokov. Počas tohto obdobia môžu členovia WTO jednoduchšie spustiť vyšetrovanie pre podozrenie z dumpingu a ľahšie uplatňovať antidumpingové clá na čínsky dovoz. Toto obdobie sa skončí 11. decembra 2016.
Európska únia pritom stále trpí. Až 56 zo 73 antidumpingových opatrení platných v súčasnosti v EÚ sa uplatňuje na čínsky dovoz. A až 16 z nich sa týka čínskej ocele.