Minulý týždeň predstavila EK niekoľko politických odporúčaní, ako môže Európa formovať svoju budúcnosť. Podľa Komisie by sa strategický program EÚ na obdobie 2019 – 2024 mal zamerať na týchto 5 oblastí:

  • chrániaca Európa, pretože v dnešnom svete mier znamená moc;
  • konkurencieschopná Európa, ktorá investuje do technológií zajtrajška a podporuje našu najväčšiu devízu: jednotný trh, priemysel a spoločnú menu;
  • spravodlivá Európa, ktorá dodržiava základné princípy rovnosti, právneho štátu a sociálnej spravodlivosti v modernom svete;
  • udržateľná Európa, ktorá preberá iniciatívu v udržateľnom rozvoji a boji proti zmene klímy;
  • a vplyvná Európa zameraná na udržanie a aktualizovanie systému založeného na pravidlách, ktorý nám tak dlho a dobre slúži.