S postupujúcou klimatickou zmenou a s nedostatkom politickej vôle túto krízu riešiť sa veľa ľudí ocitlo v pozícii, keď sú nútení postaviť sa za budúcnosť seba a svojich detí vlastným telom. 6. novembra 2020 o 18:00 hod sa hostia diskusie Café Európa porozprávajú o tom, čo bude s našimi deťmi potom, čo sa roztopia ľadovce. O tom, ako vyzerá boj obyčajných ľudí proti postupujúcej klimatickej katastrofe, a o tom, čo sa odohráva v ich hlavách, budú diskutovať Radim Dvořák, vedúci politického oddelenia a zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Andrea Culková, režisérka filmu Žiaľ žien, Veronika Kolejáková, psychologička venujúca sa klimatickému žiaľu a Dorota Osvaldová z iniciatívy Znepokojené matky. Táto diskusia je tematicky spojená s filmom Žiaľ žien, ktorý si na festivale môžete pozrieť.