Prieskum Eurobarometra

Prieskum Eurobarometra

Komisia uverejnila rýchly prieskum Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil na regionálnej úrovni a z ktorého vyplýva, že občania EÚ vnímajú hospodársku situáciu a kvalitu života vo svojom regióne pozitívne. Viac ako osem z desiatich Európanov (82 %) si myslí, že kvalita...
Juvenes Translatores

Juvenes Translatores

V utorok 26. marca 2024 sa v čase od 11.00 do 14.00 h. v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave (Palisády 29) uskutoční podujatie Juvenes Translatores. Podujatie otvorí úvodným príhovorom vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír...
Pakt o zručnostiach

Pakt o zručnostiach

Podľa kľúčových výsledkov ročného prieskumu o pakte o zručnostiach absolvovalo v rokoch 2022 a 2023 odbornú prípravu viac ako 3,5 milióna pracovníkov od 2 500 organizácií v rámci Paktu o zručnostiach. Okrem toho sa vďaka paktu aktualizovalo alebo vyvinulo celkovo 48...