Pomoc pre ukrajinskú ekonomiku

Pomoc pre ukrajinskú ekonomiku

V rámci reakcie Európskej únie na ruskú agresiu proti Ukrajine Európska komisia a susediace členské štáty EÚ zriadili 12. mája 2022 koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou. Tieto koridory solidarity sú nevyhnutnými obchodnými kanálmi pre vývoz poľnohospodárskych...
Podporný balík pre Ukrajinu 2023

Podporný balík pre Ukrajinu 2023

V nadväznosti na zasadnutie Európskej rady 20. – 21. októbra 2022 Komisia navrhla bezprecedentný podporný balík pre Ukrajinu vo výške 18 miliárd eur na rok 2023. Bude to vo forme úverov s vysokým zvýhodnením, ktoré sa budú vyplácať v pravidelných splátkach od roku...
Bezpečnosť potravín

Bezpečnosť potravín

Hnojivá zohrávajú významnú úlohu v oblasti potravinovej bezpečnosti. Ich výroba a náklady do veľkej miery závisia od zemného plynu. Po invázii Ruska na Ukrajinu má celosvetová kríza v oblasti minerálnych hnojív a energie v súčasnosti negatívny vplyv na celosvetovú...
Energetika v národných plánoch obnovy

Energetika v národných plánoch obnovy

Európsky parlament vo štvrtok podporil zahrnutie opatrení REPowerEU do národných plánov obnovy. Cieľom tohto kroku je zvýšiť nezávislosť od ruských fosílnych palív a urýchliť zelenú transformáciu EÚ. Krajiny EÚ, ktoré predložia zmenený plán obnovy a odolnosti alebo ho...
Pozvánka na online diskusiu

Pozvánka na online diskusiu

Európska komisia prijala v septembri 2022 európsky akt o slobode médií, v ktorom navrhuje okrem iného záruky proti politickému zasahovaniu do redakčných rozhodnutí a proti sledovaniu novinárov. Ako vníma túto iniciatívu odborná verejnosť na Slovensku? Aj o tom budeme...
Krátkodobý prenájom ubytovania

Krátkodobý prenájom ubytovania

Komisia prijala návrh nariadenia, na základe ktorého sa zvýši transparentnosť krátkodobých prenájmov ubytovania. Návrh pomôže aj verejným orgánom, aby vedeli zabezpečiť vyvážený rozvoj tohto odvetvia ako súčasť udržateľného cestovného ruchu. Nové pravidlá zlepšia...