Striedanie času v EÚ

Striedanie času v EÚ

28. marca 2021 budeme opäť posúvať ručičky na hodinách o hodinu dozadu a začne platiť režim letného času. Európsky parlament, ale aj niektoré členské krajiny apelovali na Európsku komisiu, aby sa téme striedania času venovala a Komisia teda usporiadala celoeurópsku...
Schvaľovanie upravených vakcín

Schvaľovanie upravených vakcín

Komisia v okamžitej reakcii na súčasnú situáciu prijala opatrenie na urýchlenie povoľovania modifikovaných vakcín proti ochoreniu COVID-19 v rámci inkubátora HERA, ktorý je súčasťou nového európskeho plánu pripravenosti na biologickú obranu proti variantom COVID-19....
Práva detí a ich podpora v núdzi

Práva detí a ich podpora v núdzi

Komisia prijala prvú komplexnú stratégiu EÚ v oblasti práv dieťaťa, ako aj návrh odporúčania Rady, ktorým sa stanovuje európska záruka pre deti, na podporu rovnakých príležitostí pre deti ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Komisia spolupracovala pri príprave...
Zmyslové rozdiely v potravinách

Zmyslové rozdiely v potravinách

Európska komisia uverejnila výsledky druhej časti štúdie Spoločného výskumného centra (JRC), ktorá porovnávala kvalitu potravinových výrobkov predávaných pod rovnakou značkou v rámci celej EÚ. Prvá časť štúdie uverejnená v roku 2019 bola zameraná na rozdiely v zložení...
Úspech nástroja SURE

Úspech nástroja SURE

Európska komisia uverejnila svoje prvé predbežné posúdenie vplyvu nástroja SURE vo výške 100 miliárd eur určeného na ochranu pracovných miest a príjmov postihnutých pandémiou Covid-19. V správe sa uvádza, že nástroj SURE úspešne zmiernil závažné sociálno-ekonomické...
Digitálny deň 2021

Digitálny deň 2021

Ministri z členských štátov EÚ na online Digitálnom dni 2021 podpísali tri vyhlásenia s cieľom spojiť úsilie a zdroje na podporu medzinárodnej pripojiteľnosti, stimuláciu zavádzania čistých digitálnych technológií a zlepšenie regulačného prostredia pre začínajúce a...