NextGenerationEU

NextGenerationEU

Európska komisia spustila hodnotiacu tabuľku obnovy a odolnosti, verejnú online platformu na preukázanie pokroku dosiahnutého pri vykonávaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ako celku a jednotlivých národných plánov obnovy a odolnosti.Hodnotiaca...
Výpadok príjmov z DPH

Výpadok príjmov z DPH

Európska komisia zverejnila správu, podľa ktorej členské štáty EÚ prišli v roku 2019 na príjmoch z DPH o približne 134 miliárd eur. Do tejto sumy sú zahrnuté straty príjmov spôsobené podvodmi a únikmi v oblasti DPH, vyhýbaním sa plateniu DPH a optimalizačnými...
Digitalizácia justičných systémov EÚ

Digitalizácia justičných systémov EÚ

Európska komisia prijala niekoľko iniciatív na digitalizáciu justičných systémov EÚ, aby boli prístupnejšie a účinnejšie. Hlavným cieľom týchto opatrení je, aby sa v cezhraničných súdnych prípadoch štandardne komunikovalo digitálnymi prostriedkami, čím sa...
Globálna brána

Globálna brána

Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku začali plniť novú európsku stratégiu Globálna brána na podporu inteligentných, čistých a bezpečných prepojení v digitálnej, energetickej a dopravnej oblasti a na posilnenie...
Opatrenia proti COVID-19

Opatrenia proti COVID-19

EÚ a členské štáty musia preukázať schopnosť promptne reagovať s cieľom riešiť vzostup tejto vírusovej nákazy a zachovať intenzitu silnej a udržateľnej dlhodobej reakcie na túto hrozbu. Vyžaduje si to rozhodnú a bezodkladnú reakciu, v rámci ktorej treba okrem iného...
Výzva na zintenzívnenie očkovania

Výzva na zintenzívnenie očkovania

Európska komisia predstavila spoločný koordinovaný prístup EÚ zameraný na účinné riešenie výziev vyplývajúcich z opätovného nárastu prípadov ochorenia COVID-19, ktorý na jeseň tohto roka zaznamenali mnohé členské štáty. V dôsledku rapídneho nárastu počtu prípadov a...