Výsledky Eurobarometra v SR

Výsledky Eurobarometra v SR

Sú takéto: · 57 % Slovákov si myslí, že verejná správa v krajine je pomalá. · 60 % opýtaných Slovákov zastáva názor, že verejná správa v krajine by mala byť menej byrokratická. · Podľa Slovákov sú reformy najviac potrebné v oblasti verejného zdravotníctva (78 %),...
Reformy v členských štátoch  EÚ

Reformy v členských štátoch EÚ

Eurobarometer: Európania vítajú podporu EÚ pre reformy v členských štátoch. Európania oceňujú, že EÚ poskytuje odborné znalosti a pomáha členským štátom pri koncipovaní a vykonávaní reforiem. Ide o jeden z kľúčových záverov rýchleho prieskumu Eurobarometra, ktorý sa...
1 miliarda eur malým podnikom

1 miliarda eur malým podnikom

EIF a UniCredit podpísali dohody o poskytnutí 1 miliardy eur malým podnikom v siedmich krajinách strednej a východnej Európy Európsky investičný fond (EIF), ktorý patrí do skupiny Európskej investiční banky (EIB), poskytne skupine UniCredit dve záruky v hodnote 370...
Prvý spoločný nákup plynu v EÚ

Prvý spoločný nákup plynu v EÚ

Komisia vyzýva medzinárodných dodávateľov, aby reagovali na prvú verejnú súťaž EÚ na spoločný nákup plynu v objeme 11,6 mld. m³. Komisia vyhlásila vôbec prvú medzinárodnú verejnú súťaž na spoločný nákup dodávok plynu do EÚ, čím využila kolektívnu hospodársku váhu EÚ...
Diskusia Café Európa

Diskusia Café Európa

Viedeň a Praha sú obľúbené destinácie LGBTI+ ľudí z celého sveta. Rakúsko je v strednej Európe lídrom vo vytváraní podmienok pre dôstojný život aj LGBTI+ ľudí. V Česku beží aktuálne debata o prijatí manželstiev pre všetkých. Maďarsko a Poľsko sa však vybrali opačnou...
Členstvo SR v EÚ v číslach

Členstvo SR v EÚ v číslach

Do konca roku 2023 sa v programovom období 2014 – 2020 z vyčlenených prostriedkov EÚ  vo výške 15,34 miliardy eur podarilo zrealizovať nasledovné(uvádzame kumulatívne výstupy,  za celé programové obdobie):  Operačný program Integrovaná infraštruktúra:  72 km...