Podpora ekologického hospodárstva

Podpora ekologického hospodárstva

Európska komisia navrhuje zvýšiť v novom dlhodobom rozpočte financie určené na Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) o 9 miliárd EUR a Európsky námorný a rybársky fond (EMFF) o 500 miliónov EUR. Z tejto sumy budú 4 miliardy EUR určené pre Európsky poľnohospodársky...
Spravodlivá minimálna mzda

Spravodlivá minimálna mzda

Komisia otvorila druhú fázu konzultácií s európskymi odborovými a zamestnávateľskými organizáciami o tom, ako zabezpečiť spravodlivé minimálne mzdy pre všetkých pracovníkov v Európskej únii. V druhej fáze konzultácií sa predostierajú možné kroky EÚ zamerané na to, aby...
Rozpočet EÚ navyšuje financie

Rozpočet EÚ navyšuje financie

V rámci revidovaného dlhodobého rozpočtu Európska komisia navrhla aj rozpočet na vonkajšiu činnosť vo výške 118,2 miliardy EUR a ďalších 15,5 miliardy EUR na podporu svojich partnerov v úsilí o obnovu po kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu. V rámci Európskeho...
RescEU – nástroj EÚ

RescEU – nástroj EÚ

Európska komisia navrhla, aby sa EÚ poskytli nástroje na rýchlejšiu reakciu v prípade závažnej cezhraničnej núdzovej situácie, ako v prípade vypuknutia ochorenia COVID-19. Na tento účel bude v rokoch 2021 – 2027 výrazne posilnený nástroj RescEU, ktorý je...
Posledná výzva WIFI4EU

Posledná výzva WIFI4EU

Dňa 3.6. 2020 Komisia vyhlásila štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí do iniciatívy WiFi4EU. V rámci výzvy môžu obce požiadať o poukaz v hodnote 15 000 EUR na inštaláciu zariadenia Wi-Fi vo verejných priestoroch, kde doteraz nebolo bezplatné internetové pripojenie....
Oživenie hospodárstva EÚ

Oživenie hospodárstva EÚ

Predsedníčka Európskej komisie oznámila vo svojom príhovore 27. mája 2020, že cieľom Komisie je naštartovať hospodárstvo EÚ stimulovaním súkromných investícií. Preto Komisia navrhla nový nástroj na podporu platobnej schopnosti, ktorý vychádza z existujúceho Európskeho...