Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) oficiálne spustil 14. ročník Ceny občianskej spoločnosti. Hlavným účelom ceny je zvýšiť informovanosť o tom, ako sa môže občianska spoločnosť podieľať na budovaní európskej identity a európskeho občianstva takým spôsobom, aby sa posilnili spoločné hodnoty, ktoré sú základom európskej integrácie. Špecifickou témou tohto vydania je „Duševné zdravie“. Cena, ktorá má celkovú hodnotu 50 000 eur a ktorú si môže rozdeliť až päť výhercov, bude odmenou za efektívne, inovatívne a kreatívne neziskové iniciatívy realizované na území EÚ. Uzávierka prihlášok je 30. septembra 2023. Podrobné informácie o cene, ako aj pravidlá súťaže a formulár žiadosti sú k dispozícii na webovej stránke EHSV.