Riaditeľ centra EDIC POPRAD sa dňa 19.10.2017 zúčastnil jeho príspevkom o EŠIF 1. Popradského ekonomického a manažérskeho fóra na Katolickej univerzite, Katedre manažmentu v Poprade. Išlo o medzinárodnú vedeckú konferenciu o turizme, manažmente a podnikaní.
Následne sa EDIC Poprad zúčastnilo dňa 20.09.2017 v popradskom hoteli AquaCity programu 1. slovensko-poľskej konferencie WorkshoP Poprad – Podtatranské ostrovy impulzov v rozvoji CR spolufinancovanej z programu Interreg Poľsko-Slovensko. Centrum získalo cenné podnety pre jeho ďalšiu činnosť.