Dňa 21. septembra 2017,  predbežne nadobudla platnosť Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA), takže väčšina dohodnutých bodov začne platiť  – zrušené clá na 98 % výrobkov,  či zlepšený prístup ku kanadským verejným zákazkám pre podniky z EÚ. Plnú a definitívnu platnosť však nadobudne až po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ. Kanadská strana dohodu CETA ratifikovala 16. mája 2017.
Hlavné prínosy dohody:
  • nové možnosti vývozu do Kanady
  • zrušia sa clá na 98 % výrobkov; európskym podnikom to ročne ušetrí 590 miliónov EUR
  • podniky z EÚ získajú prístup ku kanadským verejným zákazkám
  • časové a finančné úspory pri testovaní produktov
  • nové príležitosti pre európskych poľnohospodárov a výrobcov potravín, a to pri plnej ochrane citlivých odvetví EÚ
  • 143 regionálnych potravinových výrobkov a nápojov vysokej kvality s tzv. zemepisným označením bude chránených aj v Kanade
  • väčšia právna istota v oblasti ekonomiky služieb, lepšia mobilita pre zamestnancov
  • rámec pre vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií od architektov po žeriavnikov
  • urovnávania sporov medzi investorom a štátom cez nový systém investičného súdu (až keď CETA nadobudne plnú platnosť)