Dnes Európska komisia prijala najvýznamnejší balíček opatrení, ktoré položia základ pre vytvorenie Energetickej únie. Pod názvom Čistá energia pre všetkých Európanov sa skrýva niekoľko legislatívnych a nelegislatívnych návrhov, správ a oznámení. Dnešné návrhy majú tri hlavné ciele: urobiť z energetickej efektívnosti prioritu, dosiahnuť celosvetové vedúce postavenie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a zabezpečiť spotrebiteľom spravodlivé podmienky.
Pre spotrebiteľov to má znamenať väčší výber dodávateľov, možnosť porovnávania cien energie a možnosť vyrábať a predávať svoju vlastnú elektrickú energiu.
Podpredseda Komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič k tomu uviedol: „Vďaka balíku, ktorý dnes predkladáme, sa posilní prechod na čistú energiu prostredníctvom modernizácie ekonomiky. Európa, ktorá v posledných rokoch stojí na čele celosvetového úsilia v oblasti klímy, slúži aj teraz ako príklad v tom, že vytvára podmienky pre udržateľnú zamestnanosť, rast a investície. Dnešné návrhy sa dotýkajú všetkých odvetví súvisiacich s čistou energiou: za všetky možno spomenúť výskum a inovácie, zručnosti, budovy, priemysel, dopravu, digitálne odvetvie či financie. Tieto návrhy umožnia všetkým európskym spotrebiteľom a podnikom vyťažiť maximum z možností, ktoré prináša prechod na čistú energiu.“