Komisia víta politickú dohodu Európskeho parlamentu a Rady, ktorú včera dosiahli o návrhu iniciatívy ReFuelEU Aviation. Podľa nových pravidiel sa bude od dodávateľov palív požadovať, aby od roku 2025 v čoraz väčšej miere zmiešavali udržateľné letecké palivá s kerozínom, čím sa bude letecká doprava postupne dekarbonizovať. Očakáva sa, že toto opatrenie do roku 2050 zníži ročné letecké emisie CO2 v porovnaní s nezmeneným postupom o približne dve tretiny a obmedzí aj ostatné emisie, čo sa prejaví na lepšom stave klímy a kvality vzduchu. Táto dohoda je posledná v sérii dohôd o návrhoch balíka Fit for 55 pre dopravu. Pred ňou sa dospelo k dohodám o aktualizovaní pravidiel obchodovania s emisiami v leteckej doprave a námornom odvetví, o podpore udržateľných palív v lodnej doprave, ako aj o urýchlenom zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá.