Archív článkov

Archív článkov a informácií z diania v Európskej únii
Mapovanie povodní systémom Copernicus

Mapovanie povodní systémom Copernicus

V reakcii na žiadosť Oddelenia civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR aktivovalo Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie satelitný systém Copernicus. Snímky zo satelitu pomáhajú pomocou rýchleho mapovania vyhodnotiť vplyv a rozsah povodní, ktoré v...

Stav energetickej únie

Stav energetickej únie

Komisia prijala správu o stave energetickej únie za rok 2020 a jej sprievodné dokumenty, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty energetickej politiky EÚ. Tohtoročná správa je prvou správou od prijatia Európskej zelenej dohody. Zaoberá sa tým, ako energetická únia...

Stratégia EÚ pre metán

Stratégia EÚ pre metán

Európska komisia predstavila stratégiu EÚ na zníženie emisií metánu. Metán má po oxide uhličitom druhý najväčší podiel na zmene klímy, na otepľovanie má dokonca väčší vplyv ako oxid uhličitý a podieľa sa na tvorbe troposférického ozónu. Okrem toho je látkou, ktorá...

Vlna obnovy

Vlna obnovy

Vytvorenie nového Bauhausu je súčasťou stratégie označenej ako „vlna obnovy“, ktorú Európska komisia zverejnila. Jej cieľom je zlepšiť energetickú hospodárnosť budov, v nasledujúcich desiatich rokoch aspoň zdvojnásobiť mieru obnovy a zabezpečiť, aby renovácie viedli k...

Nový európsky Bauhaus

Nový európsky Bauhaus

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predstavila podobu nového európskeho Bauhaus, o ktorom po prvýkrát informovala vo svojej správe o stave Únie. Zmeny klímy, znečistenie, digitalizácia a demografická explózia sú sprevádzané zdanlivo neobmedzeným...

Kto je predsedom Eurojust

Kto je predsedom Eurojust

Národný člen za Slovenskú republiku Ladislav Hamran bol znovu zvolený za predsedu Agentúry EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust). Voľby sa uskutočnili počas virtuálneho stretnutia kolégia Eurojust, na ktorom sa zúčastnili jeho národní členovia ako...

Prieskum o kvalite života v meste

Prieskum o kvalite života v meste

Počas 18. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest vydala Európska komisia správu o kvalite života v európskych mestách. Výsledky 58 100 rozhovorov uskutočnených v 83 mestách ukazujú, že 9 z 10 ľudí bolo v roku 2019 spokojných so životom v ich meste. Mestá sú...

Humanitárna pomoc pre Balkán

Humanitárna pomoc pre Balkán

Európska únia zaslala dodatočné zásoby ochranných masiek a plášťov pre obyvateľov Čiernej Hory a Severného Macedónska. Tie majú krajinám pomôcť v boji proti šíriacej sa nákaze nového koronavírusu. EÚ poskytla humanitárnu pomoc zo spoločnej európskej rezervy lekárskeho...

Zmluva na dodávku remdeziviru

Zmluva na dodávku remdeziviru

Európska komisia podpísala rámcovú zmluvu o spoločnom obstarávaní s farmaceutickou spoločnosťou Gilead na dodávku 500 000 liečebných dávok lieku Veklury (obchodný názov pre remdezivir) s možnosťou jej zvýšenia. Na dohode o spoločnom obstarávaní sa zúčastňuje 36...

Zmluva o prístupe k vakcíne

Zmluva o prístupe k vakcíne

Európska komisia schválila tretiu zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou, Janssen Pharmaceutica NV, jednou zo spoločností Janssen Pharmaceutical Companies, ktoré zastrešuje Johnson & Johnson. Po tom, ako sa ukáže, že vakcína je bezpečná a účinná proti ochoreniu...

Archív

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad

Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162

E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu