Dnes zverejnená Druhá správa o stave energetickej únie konštatuje dobré nasmerovanie k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. V oblasti emisií uhlíkových plynov, energetickej efektívnosti či energie z obnoviteľných zdrojov, je Európa na ceste k naplneniu cieľov stanovených do roku 2020. 
Komisia informovala aj o novom turné po členských štátoch venovanom problematike energetickej únie. Bude to zároveň aj príležitosť na ďalšiu hĺbkovú analýzu politík členských štátov.
Slovenský eurokomisár a podpredseda EK zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: Energetická únia nie je len o energii a klíme, ale jej zámerom je aj urýchliť zásadnú modernizáciu celého hospodárstva Európy tak, aby bolo nízkouhlíkové a efektívne z hľadiska využívania energie i zdrojov, a zabezpečiť, aby táto modernizácia bola sociálne spravodlivá. Takisto by sme mali posilniť vonkajší rozmer energetickej únie s cieľom posilniť vedúcu úlohu EÚ v celosvetovom meradle. Keďže veľká časť príslušných legislatívnych návrhov už bola vypracovaná, rok 2017 by sa mal niesť v znamení ich vykonávania. To je odkaz, ktorý chcem členským štátom odovzdať počas nového turné venovaného problematike energetickej únie, ktoré začnem 3. februára.“