Zimné obdobie prináša riziko zvýšeného prenosu vírusu, aj preto prijala Európska komisia stratégiu na ochranu pred COVID-19 počas zimy. Celoeurópsky koordinovaný prístup má kľúčový význam pre to, aby boli ľudia jasne informovaní a aby sa zabránilo opätovnému nárastu šírenia nákazy. Prvá vlna pandémie v Európe bola úspešne potlačená zavedením prísnych opatrení, ale ich príliš rýchle uvoľnenie v lete viedlo k opätovnému nárastu prípadov nákazy. V stratégii sa odporúčajú opatrenia s cieľom udržať pandémiu pod kontrolou, kým nebudú vakcíny široko dostupné.
Odporúčané kontrolné opatrenia:
– Fyzický odstup a obmedzenie sociálnych kontaktov – mali by sa zaviesť cielené opatrenia vychádzajúce z miestnej epidemiologickej situácie. – Testovanie a sledovanie kontaktov – väčšina členských štátov má vlastné aplikácie na sledovanie kontaktov. Európsky server pre sieťový priechod umožňuje cezhraničné sledovanie kontaktov. – Bezpečné cestovanie – vyžaduje si koordinovaný prístup, dôležitá je jasná komunikácia karanténnych požiadaviek uplatňovaných ak je epidemiologická situácia v regióne pôvodu horšia ako v cieľovej destinácii. – Kapacita zdravotnej starostlivosti a zdravotnícky personal – mali by sa zaviesť plány na zabezpečenie kontinuity činností zariadení zdravotnej starostlivosti, aby sa zabezpečilo zvládnutie nárastu prípadov COVID-19 a aby sa zachoval prístupu pacientov k inej liečbe. – Pandemická únava a zhoršenie duševného zdravia – intenzívnejšia psychosociálna podpora. – Národné stratégie vakcinácie – EK je pripravená podporiť členské štáty pri nasadení vakcín podľa plánov nasadenia vakcín a vakcinácie. Dôležité je zvýšiť dôveru občanov vo vakcináciu.