Komisia navrhuje súbor opatrení na riadenie súčasnej fázy pandémie ochorenia COVID-19 a prípravu na ďalšiu fázu. EÚ vďaka vzájomnej spolupráci doteraz zachránila státisíce životov pomocou vakcín proti ochoreniu COVID-19, zaistila fungovanie svojho jednotného trhu, minimalizovala cestovné obmedzenia, a keď došlo k narušeniu dodávateľských reťazcov, mobilizovala kapacitu na výrobu kritických výrobkov. Aj v novej fáze pandémie, keď bude potrebné posilniť pripravenosť a reakciu, bude zásadnú úlohu zohrávať koordinácia. Komisia preto vyzýva členské štáty, aby do jesene prijali opatrenia na zabezpečenie ostražitosti a nepretržitej koordinácie, pokiaľ ide o pripravenosť a reakciu v oblasti zdravia.
Súčasný nižší počet infekcií COVID-19 poskytuje členským štátom príležitosť posilniť dohľad, systémy zdravotníctva a celkovú pripravenosť na pandémie. Komisia predovšetkým vyzýva členské štáty, aby:
· vzhľadom na súbežné šírenie ochorenia COVID-19 a sezónnej chrípky zintenzívnili očkovanie a podávanie posilňovacích dávok,
· zriadili integrované *systémy dohľadu*, ktoré už nebudú založené na identifikácii a nahlasovaní všetkých prípadov ochorenia COVID-19, ale na získavaní spoľahlivých a reprezentatívnych odhadov,
· pokračovali v cielenom testovaní a sekvenovaní dostatočného počtu vzoriek s cieľom presne odhadnúť šírenie variantov a odhaliť nové varianty,
· investovali do obnovy systémov zdravotnej starostlivosti a posúdili širšie dosahy pandémie na zdravie vrátane duševného zdravia a oneskorenia liečby a starostlivosti,
· uplatňovali koordinované pravidlá EÚ na zabezpečenie voľného a bezpečného cestovania, a to v rámci EÚ a aj vo vzťahu k medzinárodným partnerom,
· podporovali vývoj novej generácie vakcín a terapeutík,
· intenzívnejšie spolupracovali v boji proti nepravdivým informáciám a dezinformáciám o vakcínach proti ochoreniu COVID-19,
· naďalej prejavovali solidaritu s ostatnými krajinami sveta a zlepšovali globálne riadenie. date: 2022-05-03 08:00:00