9. február je Dňom bezpečnejšieho internetu. Pri tejto príležitosti vydal štatistický úrad EÚ Eurostat najnovší prieskum týkajúci sa bezpečnosti na internete. Deň bezpečnejšieho internetu je každoročná aktivita a jej cieľom je podpora bezpečnejšieho a zodpovednejšieho používania online technológií a mobilných telefónov najmä medzi deťmi a mládežou. Z prieskumu vychádza, že 1 zo 4 používateľov internetu v EÚ zaznamenal v roku 2015 problémy súvisiace s bezpečnosťou na internete. To znamená, že 25% používateľov sa stretlo s napadnutím počítačovými vírusmi, zneužitím osobných údajov, finančnými stratami alebo pokusmi o prístup na nevhodné stránky. Z dôvodu obáv o bezpečnosť nenakupoval online 1 z 5 respondentov v EÚ (19%), online bankovníctvu sa vyhlo 18% používateľov a 13% sa stránilo pripojenia sa k bezdrôtovej sieti inde než doma. Problémy s bezpečnosťou na internete odrádzajú od online nákupov hlavne Rumunov a Švédov, od internetového bankovníctva Nemcov a Portugalcov a od mobilného pripojenia cez wifi najmä Holanďanov a Lotyšov. Na Slovensku zakúsilo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13% používateľov, menej to bolo iba v Holandsku (11%) a v Českej Republike (10%). Najnegatívnejšie skúsenosti mali v Chorvátsku (42%), Maďarsku (39%) a v Portugalsku (36%). Najbežnejším problémom v oblasti online bezpečnosti boli počítačové vírusy. Celoeurópsky priemer postihnutia vírusom je podľa prieskumu na úrovni 21%. Najviac sa vírusy vyskytovali v Chorvátsku (41%) a Maďarsku (36%), najmenej v Holandsku (6%), Českej republike (8%) a na Slovensku (9%). V tejto oblasti zaznamenalo Slovensko pozitívnu zmenu. Kým v roku 2010 malo skúsenosť s nákazou počítačovým vírusom 47% respondentov, v roku 2015 to bolo už iba 9%.