Eurospravodaj – 12 2022

 

Komisia schválila 600 miliónový slovenský program na podporu spoločností, ktoré
čelia rastúcim cenám energie

Európska komisia schválila 600 miliónový slovenský program na podporu spoločností, ktoré čelia rastúcim
cenám energie v kontexte ruskej vojny proti Ukrajine. Program bol schválený podľa dočasného krízového
rámca štátnej pomoci. Program má slúžiť na podporu spoločností zo všetkých sektorov v kontexte ruskej vojny
proti Ukrajine. Opatrenia bude spravovať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a pomoc bude mať
podobu priamych grantov. Pomoc bude k dispozícii spoločnostiam všetkých veľkostí a zo všetkých sektorov
a je určená na pokrytie časti zvýšených nákladov na zemný plyn a elektrinu. Finančného sektora sa opatrenia
netýkajú. Komisia skonštatovala, že slovenský program je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom
krízovom rámci. Konkrétne: pomoc i) nepresiahne sumu 2 milióny eur na príjemcu a ii) neposkytne sa neskôr
než 31. decembra 2023.