Niektoré knihy sú natoľko dôležité, že boli zaradené do povinného čítania. Tak by to malo byť aj v prípade Ústavy Slovenskej republiky, ktorá dnes oslavuje už 30 rokov. Najvyššie postavený právny predpis Slovenskej republiky určuje nielen základnú organizáciu štátnej moci, základné zásady spoločenského, politického, štátneho a hospodárskeho zriadenia, ale taktiež zakotvuje základné ľudské práva a slobody. Vďačíme jej za férové fungovanie štátu. Pripomeňme si preto dnešný sviatočný deň, Deň Ústavy SR.