Radi by sme Vás pozvali na podujatie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 15. marca 2018 od 9.30 do 11.00 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Dialógu s občanmi o budúcnosti Európy sa zúčastnia: Helen McEntee, T.D., írska Ministerka pre Európske záležitosti, Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Dušan Matulay, Generálny riaditeľ  pre Hospodársku spoluprácu, MZVaEZ, moderátor: Samuel Goda, prodekan Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Do diskusie sa môže zapojiť aj široká verejnosť prostredníctvom aplikácie Sli.do (#Eudialogues).