Európska zelená dohoda a plán REPowerEU si vyžadujú hlbokú transformáciu nášho energetického systému, ktorý sa musí stať interaktívnejším a inteligentnejším, aby spotrebiteľom pomohol využívať výhody zelenej transformácie. Komisia predkladá akčný plán, v ktorom zdôrazňuje, ako môžu nové technológie pomôcť zlepšiť efektívne využívanie zdrojov energie, uľahčiť integráciu obnoviteľných zdrojov energie do siete a ušetriť náklady pre spotrebiteľov a energetické spoločnosti v EÚ. Komisia stanovuje opatrenia na podporu zdieľania údajov, podporu investícií do digitálnej elektrickej infraštruktúry, zabezpečenie prínosov pre spotrebiteľov a posilnenie kybernetickej bezpečnosti. Keďže dátové centrá a rastúci dopyt po online službách si vyžadujú čoraz viac zdrojov z nášho energetického systému, v dnešnom pláne sa načrtávajú aj spôsoby, ako oddeliť energetickú stopu odvetvia IKT od exponenciálneho rastu údajov. Zelená a digitálna transformácia musia ísť ruka v ruke. V niektorých oblastiach odvetvia energetiky, ako sú elektrické vozidlá, fotovoltické zariadenia a tepelné čerpadlá, sú digitálne a inteligentné technológie už zavedené a potrebujú podporu na rozšírenie. V iných oblastiach náš energetický systém len začína využívať výhody digitalizácie. V nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch má Komisia v úmysle podniknúť rôzne kroky na podporu digitálnych energetických služieb a zároveň zabezpečiť energeticky efektívne odvetvie IKT vrátane: · pomôcť spotrebiteľom zvýšiť kontrolu nad ich spotrebou energie a faktúrami prostredníctvom nových digitálnych nástrojov a služieb so silným rámcom riadenia pre spoločný európsky priestor pre energetické údaje; · kontrola spotreby energie v odvetví IKT, a to aj prostredníctvom systému environmentálneho označovania dátových centier, energetického štítka pre počítače, opatrení na zvýšenie transparentnosti spotreby energie telekomunikačných služieb a označovania energetickej účinnosti pre blockchainy; · posilnenie kybernetickej bezpečnosti energetických sietí prostredníctvom nových právnych predpisov vrátane sieťového predpisu pre aspekty kybernetickej bezpečnosti cezhraničných tokov elektriny podľa nariadenia EÚ o elektrine a odporúčania Rady na zlepšenie odolnosti kritických infraštruktúr.