Plénum Európskeho parlamentu v utorok (27. októbra) schválilo balík legislatívnych opatrení, ktoré sa týkajú telekomunikačných služieb a internetu.
Na obsahu nariadenia sa už v júni Európsky parlament Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.viac na www.EuropskaUnia.sk »dohodol s Komisiou a Radou EÚ. Poslanci k nariadeniu nepridávali pozmeňujúce dodatky. Legislatívny proces by sa tým predĺžil a uvedenie nariadenia do praxe by sa spomalilo. Poslancom išlo najmä o urýchlenie zrušenia poplatkov za roamingové služby mobilných operátorov.
Poplatky za telefonovanie, posielanie SMS správ a využívanie mobilného internetu sa najskôr znížia. Malo by k tomu dôjsť už v apríli budúceho roku. Úplné zrušenie poplatkov bude nasledovať od roku 2017.
Spravodajkyňa parlamentu pre legislatívny balíček o jednotnom telekomunikačnom trhu, Pilar del Castillová (EPP), uviedla, že roamingové poplatky sa dajú vnímať ako prekážka voľnému pohybu osôb. „Roaming je daňou, ktorú platia občania EÚ, hoci sa pohybujú v rámci EÚ,“ argumentovala Castillová.