Komisia začala jesennú výzvu iniciatívy DiscoverEU, vďaka ktorej 36 000 mladých ľudí získa bezplatný cestovný poukaz na spoznávanie Európy. Podávanie prihlášok sa začína dnes o 12.00 hod. stredoeurópskeho letného času a skončí sa v stredu 18. októbra o 12.00 hod stredoeurópskeho letného času. Mladí ľudia, ktorí chcú získať cestovný poukaz, musia podať prihlášku na Európskom portáli pre mládež a odpovedať na päť kvízových a jednu otázku založenú na odhade. Úspešníuchádzači narodení medzi 1. januárom 2005 a 31. decembrom 2005 budú môcť v čase od 1. marca 2024 do 31. mája 2025 stráviť až 30 dní cestovaním po Európe. Do výzvy sa môžu zapojiť uchádzači z Európskej únie a tretích krajín pridružených k programu Erasmus+, t. j. Island, Lichtenštajnsko, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko. Účastníci budú môcť objaviť trasu Nového európskeho Bauhausu, ktorá bola vytvorená v januári 2023. Účastníci budú tiež naďalej môcť využívať iniciatívy, ktoré sa začali v roku 2022 počas Európskeho roka mládeže: „Mládež objavuje kultúru vďaka iniciatíve DiscoverEU v roku 2022“ a DiscoverEU Culture Route (Kultúrna trasa DiscoverEU). Cestovatelia v rámci iniciatívy DiscoverEU môžu navštíviť Európske hlavné mestá kultúry, destinácie zaradené do prestížneho zoznamu svetového dedičstva UNESCO či miesta, ktorým bola pridelená značka „Európske dedičstvo“. Okrem toho sa môžu zastaviť v mestách, ktorým bola udelená cena Access City. Účastníci budú môcť naďalej využívať zľavovú kartu, vďaka ktorej majú prístup k viac ako 40 000 zľavám na verejnú dopravu, kultúrne podujatia, ubytovanie, stravovanie, športové aktivity a iné služby.