Komisia otvorila dňa 15.03.2023 jarnú výzvu iniciatívy DiscoverEU, vďaka ktorej získa 35 000 mladých ľudí bezplatný vlakový cestovný poukaz na spoznávanie Európy. Podávanie prihlášok sa začína dnes o 12.00 hod. a skončí sa 29. marca o 12.00 hod. Mladí ľudia, ktorí chcú získať cestovný poukaz, musia podať prihlášku na Európskom portáli pre mládež a odpovedať na päť kvízových a jednu otázku založenú na odhade. Úspešní uchádzači narodení medzi 1. júlom 2004 a 30. júnom 2005 budú môcť v čase od 15. júna 2023 do 30. septembra 2024 stráviť až 30 dní cestovaním po Európe. Do výzvy sa môžu zapojiť uchádzači z Európskej únie a tretích krajín pridružených k programu Erasmus+, ako sú Island, Lichtenštajnsko, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko.