Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s občianskym združením DEMDIS otvára diskusiu na tému „V akom stave je sloboda a demokracia na Slovensku?“. Hoci nám dosiaľ demokratické mechanizmy verne slúžili, nedá sa prehliadnuť, že v posledných rokoch čelia viacerým krízam a výzvam. Na Slovensku už dlhšie zaznamenávame pokles záujmu a angažovanosti občanov v politickom procese. Ako predísť úpadku demokratickej a slobodnej spoločnosti? Do diskusie sa môžete zapojiť na tomto linku.