Slovensko na ceste k izolácii. Prečo (ne)chceme byť v Európe cudzincami? Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s občianskym združením DEMDIS otvára diskusiu na tému „Prečo (ne)chceme byť v Európe cudzincami.“ Diskusia reaguje na rastúce trendy negatívnych postojov k EÚ v slovenskej spoločnosti a zameriava sa na hľadanie riešení a odpovedí na otázku, či Slováci preferujú izoláciu pred aktívnou účasťou v európskom dianí. Aktívni občania sa môžu zapojiť do diskusie na webovej stránke, kde prostredníctvom férovej a otvorenej diskusie dokážeme nie len priniesť slušnosť do verejného diskurzu, ale aj nachádzať zhodu. Do diskusie sa môžete zapojiť na tomto linku Live report z diskusie môžete sledovať na tomto linku: www.demdis.sk/slovensko-na-ceste-k-izolacii-preco-ne-chceme-byt-v-europe-cudzincami/