Dnes sa otvára nová Diskusia o budúcnosti Európy. Je to téma, ktorá rezonuje v médiách, aj medzi ľuďmi pretože práve teraz sa tvorí nová vízia Európy, mapa toho ako budeme v Únii spolupracovať, ktorým smerom sa vyberieme a ako rýchlo budeme postupovať. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v tejto situácii ponúka neutrálnu a aktívnu platformu, v rámci ktorej dostanú priestor na diskusiu politici, experti a široká verejnosť na Slovensku.
„ Naším cieľom je iniciovať a podporovať férovú diskusiu, v rámci ktorej poskytneme  vyvážené a pravdivé informácie o Európskej únii, ale aj o tom ako sa o niektorých témach diskutuje v európskych inštitúciách.  Prioritne sa chceme zamerať na témy: Euro a reforma eurozóny; Obrana a bezpečnosť Európy a Sociálna Európa;. Priestor pre diskusiu poskytneme na všetkých podujatiach, ktoré Zastúpenie Európskej komisie organizuje.” uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.“
Dnes, v stredu 13. septembra odštartuje novú fázu diskusie o budúcnosti Európy prejav predsedu Európskej komisie Jean-Clauda Junckera O stave Európskej únie, v ktorom predstaví svoju víziu budúcnosti EÚ. Prejav môžete práve teraz naživo sledovať na www.europa.sk .