V pondelok, dňa 5. augusta 2019 o 14:00 hod., vás pozývame na diskusné fórum k zisteniam Spoločného výskumného centra EÚ (JRC) o dvojitej kvalite. Podujatie organizuje Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a uskutoční sa v Európskom informačnom centre, Palisády 29.

Panelovej diskusie sa zúčastnia:

– Vladimíra Šuchu – riaditeľ Spoločného výskumného centra (JRC)

– Ladislav Miko – vedúci Zastúpenia EK na Slovensku

– Ľubomír Tuchscher – výkonný riaditeľ SZZV

Podujatie moderuje vydavateľ portálu Euractiv, Radovan Geist.