Na pozvanie vedenia Obchodnej akadémie v Poprade uskutočnilo centrum EDIC Poprad dnes pre jej 52 študentov dvojhodinový diskusný seminár o podnikaní mladých ľudí a základných krokoch na ceste od
myšlienky k realizácii podnikateľského zámeru. Diskusia bola zameraná najmä na rozdiel medzi podnikaním a zamestnaním, rizikovosť podnikania a získanie potrebných finančných prostriedkov pre štart do
podnikania.