Aj keby Grécko urobilo všetko, s čím súhlasilo v memorande, dlh dostane na udržateľnú úroveň až v roku 2030. Analýza Európskej komisie, Európskej centrálnej banky a Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM, trvalý euroval) predpokladá masívny nárast gréckeho dlhu v priebehu najbližších dvoch rokov.