Cieľom návrhu je zabezpečiť posilnenie obmedzeného počtu prioritných oblastí, aby sa zabezpečila schopnosť rozpočtu EÚ naďalej zabezpečovať najzákladnejšie ciele. Hlavnými prvkami sú: • Nástroj pre Ukrajinu založený na grantoch, úveroch a zárukách s celkovou kapacitou 50 mld. eur v období 2024 – 2027 na uspokojenie okamžitých potrieb Ukrajiny, na jej obnovu a modernizáciu na jej ceste k EÚ. • Posilnenie rozpočtu EÚ s cieľom riešiť vnútorný a vonkajší rozmer migrácie, ako aj potreby vyplývajúce z globálnych dôsledkov ruskej útočnej vojny na Ukrajine a posilniť partnerstvá s kľúčovými tretími krajinami o 15 mld. eur. • Platforma strategických technológií pre Európu (STEP – Strategic Technologies for Europe Platform) na podporu dlhodobej konkurencieschopnosti EÚ v súvislosti s kritickými technológiami v oblasti digitálnych a špičkových technológií (deep tech), čistých technológií a biotechnológií. • Účinný mechanizmus na zabezpečenie vyšších nákladov na financovanie nástroja NextGenerationEU v dôsledku bezprecedentného nárastu úrokových sadzieb. Nový osobitný Nástroj Európskej únie na obnovu (EURI) bude pokrývať výlučne náklady, ktoré budú nad rámec pôvodných prognóz z roku 2020.