Dnes je Európsky deň rovnosti odmeňovania, je to deň, keď ženy v Európe prestávajú byť platené za svoju prácu v dôsledku rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. V tejto oblasti je v Európe stále nerovnováha, priemerná hodinová mzda žien je o 16,7 % nižšia v porovnaní s mužmi, takže ženy v podstate pracujú 16% roka zadarmo. Na Slovensku predstavuje rozdiel v odmeňovaní žien a mužov 19,8 %. Aj napriek tomu, že viac žien ako mužov má vysokoškolské vzdelanie, menej ako 5% vedúcich v podnikoch v EÚ tvoria ženy. Vo všeobecnosti ženy často pracujú v odvetviach s nižším zárobkom a okrem toho u mužov je menej pravdepodobné, že prerušia kariéru, aby sa postarali o svoje deti alebo príbuzných, ktorí to potrebujú. Dôsledkom tejto situácie je, že vo väčšine prípadov sú to práve ženy, ktoré strávia menej času v platenej práci a majú menej času na zosúladenie pracovného a rodinného života.
„Rozdiel v platoch sa síce znižuje, ale ak sa bude vyrovnávať súčasným tempom, podarí sa to až v roku 2086. Realita dnes – z každého eura, ktoré na Slovensku zarobí muž, dostane žena za ten istý čas a rovnakú prácu približne 80 centov.
Európska únia vyčlenila pre Slovensko značné finančné prostriedky aj na zlepšenie možností zosúladiť pracovný a súkromný život. Napríklad na nedostatok miest pre deti v jasliach a škôlkach je určených 155 miliónov eur, za ktoré sa môže kapacita v predškolských zariadeniach zvýšiť až o 20.000 miest. Okrem toho Európska únia podporuje na Slovensku rôzne projekty na zvýšenie zamestnanosti žien, podporu firemných škôlok a flexibilnejších foriem zamestnávania.” uvádza v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.