V rámci Dňa otvorených dverí Technickej univerzity v Košiciach sa dňa 24.10. 2017 uskutoční konferencia, na ktorej sa zúčastnia dvaja hostia z Európskej komisie – zástupca generálneho riaditeľa GR pre Zdravie a bezpečnosť potravín Ladislav Miko a vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek. Toto podujatie je súčasťou série diskusií Diskutujeme o budúcnosti Európy a okrem budúcnosti Európy sa bude venovať aj inováciám v oblasti životného prostredia a energetiky.