Na sedemročné obdobie  2021 – 2027 navrhuje Európska komisia zdvojnásobiť rozpočet programu Erasmus na 30 miliárd EUR (pôvodný je na úrovni 14,7 miliardy EUR). Ako uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ladislav Miko: „Je skvelé že sa podarilo zdvojnásobiť objem prostriedkov pre jeden z najlepšie vnímaných programov EÚ. Vďaka programu Erasmus môžu už teraz milióny mladých Európanov študovať, odborne sa vzdelávať alebo vykonávať dobrovoľnícku prácu v zahraničí. Vďaka dvojnásobnému rozpočtu pre Erasmus, bude mať takúto možnosť oveľa viac mladých ľudí.”

Z navrhovaných  30-miliárd by bolo 25,9 miliardy EUR na vzdelávanie a odbornú prípravu, 3,1 miliardy EUR na mládež a 550 miliónov EUR na šport.

Cieľom návrhu Komisie je:

  • zvýšiť počet prijímateľov: zdvojnásobený rozpočet programu umožní podporiť v rokoch 2021 – 2027 až 12 miliónov ľudí, trikrát toľko ako v súčasnom rozpočtovom období,
  • osloviť ľudí zo všetkých sociálnych prostredí: nové formáty a ľahší prístup pre malé a miestne organizácie uľahčia účasť ľudí zo znevýhodneného prostredia,
  • budovať užšie vzťahy so zvyškom sveta:podpora mobility a spolupráca s tretími krajinami kombináciou fyzickej a virtuálnej mobility,
  • zamerať sa na podporu výhľadovo orientovaných oblastí štúdia:väčšia pozornosť oblastiam štúdia, ako napríklad energia z obnoviteľných zdrojov, zmena klímy, environmentálne inžinierstvo, umelá inteligencia či dizajn,
  • podporiť európsku identitu skúsenosťami s cestovaním:nová iniciatíva DiscoverEU poskytne mladým ľuďom príležitosti objavovať kultúrne dedičstvo a rozmanitosť Európy.