Európska komisia predložila iniciatívu, ktorej cieľom je efektívnejšie a udržateľnejšie verejné obstarávanie pri plnom využívaní digitálnych technológií. Výsledkom majú byť jednoduchšie a rýchlejšie obstarávacie procesy, ktoré prispejú k stimulácii investícií a tým aj k posilneniu jednotného trhu.

Predmetná iniciatíva sa skladá zo štyroch hlavných prvkov:

  • Vymedzenie prioritných oblastí, ktoré si vyžadujú zlepšenie – vyžaduje sa prispenie členských štátov
  • Dobrovoľné ex-ante posúdenie veľkých infraštruktúrnych projektov – pri projektoch s predpokladanou hodnotou viac než 250 miliónov EUR
  • Odporúčanie na profesionalizáciu verejných obstarávateľov
  • Konzultácia o stimulovaní inovácií prostredníctvom verejného obstarávania – spúšťa sa dnes