Nástroj na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility) zohráva spolu s Investičným plánom pre Európu významnú rolu pri riešení nedostatku investícií v Európe. Európska komisia oznámila výsledky druhej výzvy na predkladanie návrhov v rámci CEF. Grantmi v celkovej hodnote €6.7 miliárd Eur bude podporených 195 dopravných projektov.
Zo Slovenska uspelo 13 projektov s odporúčanou podporou 507.5 miliónov Eur.
„Som veľmi rád, že podporu z Nástroja na prepájanie Európy získalo viacero slovenských projektov v celkovej hodnote viac ako 500 miliónov eur. Medzi inými je to diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a modernizácia plavebnej komory v Gabčíkove. Zmodernizuje sa aj železničný úsek Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry, ako aj dva železničné úseky v česko-slovenskom pohraničí na trati Devínska Nová Ves. Tieto investície prinesú Slovensku zlepšenie kľúčových dopravných prepojení, čo nepochybne prispeje k rozvoju regiónov a zlepší kvalitu dopravy pre občanov, ” hovorí Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.