Komisia dnes predstavila plány na revíziu toho, ako sú spoločnosti v rámci jednotného trhu zdaňované. Cieľom je dosiahnuť systém dane z príjmov právnických osôb, ktorý bude spravodlivý a naklonený rastu. Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB), uľahčí a zlacní podnikanie na jednotnom trhu a bude slúžiť ako účinný nástroj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Keď sa zavedie CCCTB, spoločnosti budú mať po prvýkrát jednotný súbor pravidiel na výpočet zdaniteľného zisku v celej EÚ.