Na tri čističky odpadových vôd a projekt vybudovania novej kanalizačnej siete v Trenčianskom a Nitrianskom kraji vyčlenila Európska komisia 47 miliónov eur z Európskeho kohézneho fondu. Projekt financuje 96,5 km novovybudovaných sietí a 49 čerpacích staníc. Do roku 2022 by malo byť vďaka nemu na nové siete pripojených viac ako 10 000 obyvateľov.

„Európska únia dlhodobo podporuje projekty, ktoré na Slovensku pomáhajú skvalitňovať prostredie v ktorom žijeme. Projekt vybudovania novej kanalizačnej siete v dvoch krajoch je ďalším príspevkom k zlepšovaniu kvality vody a tým aj života obyvateľov v týchto oblastiach. Prístup k čistej vode je jedným zo základných kritérií dobrej kvality života.” uviedol v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.