EK predstavila aj Akčný plán EÚ pre integráciu štátnych príslušníkov z tretích krajín, ako aj legislatívny návrh na reformu pravidiel využívania tzv. modrej karty. Modrá karta je integračný nástroj pre vysoko kvalifikovaných občanov z tretích krajín, ktorí do EÚ prichádzajú pracovať. Navrhuje sa revízia pravidiel uplatňovania tejto karty, aby to bolo jednoduchšie, efektívnejšie a využívalo ju čo najviac členských štátov.