<div style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Európska komisia predstavila smerovanie európskej
migračnej politiky. Jej súčasťou sú&nbsp; okamžité opatrenia, ktoré reagujú na
aktuálnu krízovú situáciu v Stredozemí, ako aj budúce kroky, ktoré zabezpečia
lepšie riadenie rôznych aspektov migrácie.&nbsp; </font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3"><b>Okamžité opatrenia</b></font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><ul style="margin: 0px; padding-left: 36pt;"><font face="Times New Roman" size="3">
</font><li style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><b>Strojnásobenie kapacity a
zdrojov na spoločné operácie agentúry Frontex s náz</b><b>vami Triton a Poseidon</b> v rokoch
2015 a 2016.
</font></font><li style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Návrh historicky prvej aktivácie núdzového mechanizmu na
pomoc členským štátom, ktoré čelia náhlemu prílevu migrantov.&nbsp; Do konca mája
Komisia navrhne <b>dočasný distribučný mechanizmus</b> pre
osoby, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu v rámci EÚ. Návrh
trvalého systému EÚ na <b>relokáciu v núdzových situáciách
hromadných prílevov</b> bude následne vypracovaný do
konca roka 2015.
</font><li style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Do konca mája
– <b>celoeurópsky
systém presídľovania s ponukou 20 000</b><b> miest</b>
rozmiestnených vo všetkých členských štátoch pre vysídlené osoby, ktoré
jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu v Európe, s vyčlenenými dodatočnými
finančnými prostriedkami vo výške 50 miliónov EUR na roky 2015 a 2016.
</font><li style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Spustenie
<b>operácie</b> v rámci
spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) <b>v Stredozemí na
rozbíjanie sietí obchodníkov s ľuďmi a boj proti prevádzačstvu</b> v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi. </font>
</li></ul>