<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Európska komisia
prijala nový program regionálnej spolupráce („Interreg“) medzi Slovenskom a
Českou republikou v hodnote viac ako 90 miliónov EUR z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (EFRR). Spolu s financovaním zo štátnych zdrojov presiahne
rozpočet na program sumu 106 miliónov EUR.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><span style="mso-spacerun: yes;"><font size="3">&nbsp;</font></span></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>