Európska komisia schválila 222,7 miliónov EUR na celoeurópsky program LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy. Vďaka týmto prostriedkom bude podporených 144 ekologických a nízkouhlíkových projektov v 23 členských štátoch EÚ. Očakáva sa aj stimulácia ďalších investícií v celkovej výške 398,6 milióna EUR.

Na Slovensku bude podporený projekt na obnovu mokradí a ochranu vtáctva v chránených vtáčích územiach na Hornej Orave, Poiplí a Senianskych rybníkoch. Príspevok Európskej komisie na tento projekt, ktorý by sa mal začať realizovať od mája budúceho roka, je takmer 1,8 milióna eur.

„Cieľom je zlepšiť podmienky pre vodné vtáctvo, všetky vtáky sú výberové zo sústavy Natura 2000, čo sú územia, ktoré sú dôležité z pohľadu prežívania vtákov európskeho významu. V týchto troch územiach sme si preto vybrali najvzácnejšie vodné druhy vtákov. Pre ich ochranu budeme obnovovať vodný režim, zavodňovať močiare, mokrade, budeme stavať stavidlá, opravovať hrádze, prepájať riečne ramená, sprietočňovať ich. Budeme obnovovať a prehlbovať vysychajúce mokrade.“ uviedol koordinátor projektu Pavel Repel z občianskeho združenia Slovenská ornitologická spoločnosť.