Európska komisia schválila investíciu vo výške 38.6 milióna Eur na nákup nových električiek pre Košice.
Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek v tejto súvislosti uviedol: „Vďaka novým električkám budú Košičania cestovať pohodlnejšie, bezpečnejšie a ekologickejšie. Som rád, že sa pomocou európskych prostriedkov podarilo obnoviť vozový park verejnej dopravy v Košiciach a prispieť tak k zlepšeniu kvality cestovania mestskou hromadnou dopravou. Európske financie výrazne pomáhajú zlepšiť dopravu na Slovensku. Táto pomoc bude pokračovať aj v najbližších rokoch a miliardy eur pôjdu na zlepšenie železničnej, cestnej a aj mestskej hromadnej dopravy.”