Európska komisia ocenila uznesenie Európskeho parlamentu, v ktorom vyjadril súhlas s návrhom EK na premiestnenie 120 000 utečencov z krajín prvej línie. EK považuje toto uznesenie EP a oceňuje promptnosť, s akou EP pristúpil k rozhodnutiu o tejto otázke. EP prijal súhlasné rozhodnutie do jedného týždňa od momentu kedy Komisia návrh predstavila. Teraz už nič nebráni tomu, aby Rada v zložení ministrov vnútra o návrhu Komisie rozhodla. Mimoriadne zasadnutie Rady je naplánované na utorok 22.9.2015. Na poslednom zasadnutí rady, ktoré sa konalo 14.9. väčšina členských štátov vyjadrila vôľu pristúpiť posunúť tento návrh dalej. Nastal čas konať. Ak Rada prijme návrh EK v utorok, Komisia je pripravená spolupracovať s členskými štátmi, ako aj s príslušnými agentúrami EÚ na okamžitom spustení premiestňovania utečencov, ktorí majú nárok na medzinárodnú ochranu a tým odbremeniť členské štáty, ktoré sú utečeneckou krízou najviac dotknuté.