<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">EK
začala včera voči SR a 4 ďalším krajinám EÚ (Rakúsko, Holandsko, Švédsko,
Rumunsko) konanie o porušení právnych predpisov. EK v rámci tohto konania
vyčíta týmto krajinám, že ponechávajú aj po vstupe do EÚ v platnosti
bilaterálne obchodné dohody. Ide o dohody, ktorých účelom bolo chrániť
investície osôb a firiem z jedného štátu v inom štáte. Mnohé z týchto dohôd
boli podpísané ešte pred vstupom do EÚ, často v prvej polovici 90. rokov teda v
čase, kedy Slovensko potrebovalo prilákať investorov a uistiť ich, že o svoje
investície neprídu. Podľa názoru EK, tieto dodatočné garancie už investori v
rámci EÚ nepotrebujú, keďže v rámci jednotného trhu EÚ sú investori pod
ochranou európskych pravidiel. Ide najmä o pravidlá o voľnom pohybe kapitálu a
slobode usadzovania a podnikania.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>