Dnes Európska komisia zverejnila svoju jesennú hospodársku prognózu. Vychádza z nej, že hospodársky rast v Európe bude podľa očakávaní pokračovať len miernym tempom, keďže nedávne zlepšenia na trhu práce a rastúcu verejnú spotrebu vyvažuje niekoľko prekážok brániacich rastu a oslabovanie podporných faktorov. Rast HDP v eurozóne sa očakáva na úrovni 1,7 % v roku 2016 a 1,5 % v roku 2017. Rast HDP v EÚ ako celku by mal mať podobnú tendenciu a podľa očakávaní by mal v tomto roku dosiahnuť úroveň 1,8 % a v roku 2017 úroveň 1,6 %.