Pri príležitosti rokovaní klubu dvadsiatich najsilnejších svetových ekonomík G20 v čínskom Hangzhou zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat nasledujúce údaje:
Krajiny európskej dvadsaťosmičky so svojimi 509 miliónmi obyvateľov sú domovom pre 6,9% svetovej populácie avšak vytvárajú až 22,2% svetového hrubého domáceho produktu. Spolu so Spojenými štátmi americkými, ktoré sú zodpovedné za tvorbu približne 24% svetového HDP, je tak Európska únia najvýznamnejším svetovým ekonomickým aktérom. Pri pohľade na veľkosť HDP v parite kúpnej sily v bežných cenách je EÚ28 so svojím výkonom vyše 19 biliónov dolárov dokonca najväčšou svetovou ekonomikou. Pre porovnanie, globálne ekonomické tigre Čína a India, ktorých podiel na populácií predstavuje až 18,7 resp. 17,8% vytvárajú 15% resp. 3% globálneho HDP.