Komisia víta predbežnú dohodu o znížení emisií a energetickej spotreby budov v celej EÚ, ku ktorej dospeli Európsky parlament a Rada. Posilnená smernica o energetickej hospodárnosti budov podporí úsilie EÚ o dekarbonizáciu budov v celej Únii. Konkrétny vplyv Európskej zelenej dohody v tejto oblasti skvalitní život ľudí doma i na pracoviskách a zníži ich účty za energie. Politická dohoda takisto posilní energetickú nezávislosť Európy v súlade s plánom REPowerEU a prináša silný ekonomický argument pre čistejší sektor budov v EÚ.