<div align="left" style="text-align: justify; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><b>P</b><b>odpredseda E</b><b>urópskej komisie</b> zodpovedný za
energetickú úniu <b>Maroš Šefčovič</b> dnes
oficiálne predstavil koncept <b>Energetickej únie</b><b>. </b></font></font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Stredobodom Energetickej únie je
občan.<b> Ceny</b>, ktoré platí, by mali byť
<b>dostupné a konkurencieschopné</b>. Energia by
mala byť bezpečná a udržateľná, so zvýšenou konkurenciou a <b>možnosťou voľby</b> pre všetkých
spotrebiteľov. Prioritou Energetickej únie bude aj <b>dokončenie jednotného trhu s energiou</b> v
Európe.</font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Energetická únia znamená najmä:</font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><ul style="margin: 0px; text-align: justify; padding-left: 35.7pt;"><font face="Times New Roman" size="3">
</font><li style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 6pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Energetickú bezpečnosť, väčšiu solidaritu –
nižšia závislosť od jediného dodávateľa a možnosťou plne sa spoľahnúť na
susediace štáty.
</font><li style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 6pt;"><font face="Times New Roman" size="3">prúdenie
energie, akoby bola „piatou slobodou“ – voľný cezhraničný tok energie,
integrovaný európsky trh s energiami
</font><li style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 6pt;"><font face="Times New Roman" size="3">energetickú efektívnosť
</font><li style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 6pt;"><font face="Times New Roman" size="3">dekarbonizácia
</font><li style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 6pt;"><font face="Times New Roman" size="3">výskum,
inovácie a konkurencieschopnosť</font></li></ul><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Súčasťou balíčka sú tri oznámenia Európskej
komisie týkajúce sa projektu energetickej únie, energetických prepojení a
dosiahnutia klimaticko-energetických cieľov do roku 2030 ako aj akčný plán
implementácie EU energetickej únie. </font></div>